Náš tým

Mgr. Pavla Polášková Nari

Předseda

speciální pedagog / osobní asistent

tel.: +420 603 947 658 e-mail: ity@centrum.cz

profesní profil

Mgr. Bohumír Večerek

Místopředseda

speciální pedagog

tel.: +420 731 952 181 e-mail: ity@centrum.cz

profesní profil

Mgr. Iva Králová

speciální pedagog / osobní asistent

odborník pro osoby s PAS

profesní profil

Bc. Petr Krečmer

speciální pedagog /osobní asistent

Externí odborník pro osoby s handicapem

profesní profil

Michal Kopecký

Profesní profil:

Vzdělání

 • Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
 • Zdravotně sociální fakulta Ostravské univerzity (Bc.)

Kurzy a školení

 • Etika v sociálních službách
 • Psychiatrické minimum
 • Úvod do Standardů kvality sociálních služeb. Myšlení zaměřené na člověka
 • Struktura a strukturované úkoly pro děti s autismem
 • Sexuální výchova a osvěta u osob s mentálním postižením 1,2
 • Neurovývojové odlišnosti z perspektivy HANDLE přístupu
 • Práce s rizikem v sociálních službách
 • Metodický seminář pro asistenty pedagoga u žáků s autismem
 • Využití dotykových tabletů pro vzdělávání dětí s SVP
 • Praktické využití dotykových tabletů pro vzdělávání dětí s mentálním postižením a kombinovaným postižením
 • Úvod do muzikoterapie
 • Praktické využití dotykových tabletů pro alternativní komunikaci a logopedii
 • Praktické využití dotykových tabletů pro vzdělávání dětí s PAS
 • VOKS – Výměnný obrázkový komunikační systém

Praxe

 • sociální péče a vzdělávání klientů s autismem – Diecézní charita Brno
 • pedagogické asistentství – Základní škola speciální a Mateřská škola speciální Nový Jičí


Více zde: https://www.ity-os.cz/products/bc-petr-krecmer/

Profesní profil:

Vzdělání

 • Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
 • Zdravotně sociální fakulta Ostravské univerzity (Bc.)

Kurzy a školení

 • Etika v sociálních službách
 • Psychiatrické minimum
 • Úvod do Standardů kvality sociálních služeb. Myšlení zaměřené na člověka
 • Struktura a strukturované úkoly pro děti s autismem
 • Sexuální výchova a osvěta u osob s mentálním postižením 1,2
 • Neurovývojové odlišnosti z perspektivy HANDLE přístupu
 • Práce s rizikem v sociálních službách
 • Metodický seminář pro asistenty pedagoga u žáků s autismem
 • Využití dotykových tabletů pro vzdělávání dětí s SVP
 • Praktické využití dotykových tabletů pro vzdělávání dětí s mentálním postižením a kombinovaným postižením
 • Úvod do muzikoterapie
 • Praktické využití dotykových tabletů pro alternativní komunikaci a logopedii
 • Praktické využití dotykových tabletů pro vzdělávání dětí s PAS
 • VOKS – Výměnný obrázkový komunikační systém

Praxe

 • sociální péče a vzdělávání klientů s autismem – Diecézní charita Brno
 • pedagogické asistentství – Základní škola speciální a Mateřská škola speciální Nový Jičí


Více zde: https://www.ity-os.cz/products/bc-petr-krecmer/

osobní asistent

profesní profil

Ing. Anna Kalíšková

speciální pedagogo / canisterapeut

Externí odborník pro osoby s handicapem

profesní profil

Růžena Marková

účetní spolku / osobní asistent

profesní profil

Bc. Emilie Rylková

speciální pedagog / osobní asistent

profesní profil

Peťa

ilustrátor a spisovatel

profesní profil

Bc. Petr Páleníček

speciální pedagog / osobní asistent

profesní profil