Zde naleznete informace o soc. službách a projektech dalších organizací, které jsou určené pro pečující rodiny a osoby s poruchou autistického spektra.


Mikasa z.s.

Nezisková organizace MIKASA z.s.sídlí v Ostravě a svými projekty působí v Moravskoslezském kraji.

„Homesharing“

Jedná se o projekt, který byl převzat z Irska. Jde o odlehčení rodinám pečující o děti s poruchou autistického spektra. Hostitelé (vybraní a proškolení dobrovolníci) na určitou dobu přebírají péči o dítě a tím jim umožňují odpočinek a prostor pro nabrání nových sil. Více o projektu dozvíte zde.

„Průvodcovství rodin s dětmi s poruchou autistického spektra (PAS)“

Cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi a rodiče dětí v situacích, které jsou pro ně zátěžové z jakéhokoli důvodu způsobeného zjištěním podezření nebo stanovenou diagnózou v oblasti poruch autistického spektra. Průvodcovství je projektem, který je připraven jak časově, informačně, tak také terapeuticky pojmout veškeré dotazy a potřeby rodičů a rodin v dané situaci. Přičemž jsou to právě blízcí dítěte, kteří mají největší vliv na možné zmírnění projevů nemoci a přípravou dítěte na socializaci do společnosti.

Projektové aktivity jsou pro uživatele nabízeny zdarma v rámci celého Moravskoslezského kraje.

„Sociální rehabilitace Ostrava“

Projekt je osobám starší 7 let s vysokofunkčním autismem či Aspergerovým syndromem (či jen podezřením na tuto diagnózu). S klientem nacvičují dovednosti, které mu dělají problémy a učí se s ním, jak nakupovat, cestovat, zvládat administrativu nebo získat pracovní návyky. Součástí je také podpora klienta při pohovorech či jednání na úřadech.


Centrum ÁČKO, p.o.

Centrum Áčko, p.o. sídlí ve Valašském Meziříčí a působí ve Zlínském kraji. Organizace poskytuje sociální služby - odlehčovací služby rodinám dětí, rodičů, dětí a dospívajících s poruchou autistického spektra, ADHD a mentálním postižením. leták ke stažení (.pdf 819 kB)


Autismport

Projekt Národního ústavu pro autismus, z. ú. (ve zkratce NAUTIS) klade velký důraz na osvětu, informace a jejich kultivaci skrze dialog a spolupráci mezi odborníky, lidmi s autismem a jejich rodinnými příslušníky, úředníky a politiky. Cílem je zlepšování kvality služeb i celého systému péče a pozitivní změny v legislativě.

Záměrem projektu je fungování internetového portálu, který bude získávat, kumulovat a zpřístupňovat informace o autismu různým zájmovým skupinám v jednoduché, názorné a uživatelsky příjemné formě.

V rámci projektu vznikla mapa Míst podpory kde naleznete služby pro osoby s poruchou autistického spektra.


logo - Institut neuropsychiatrické péče

Institut neuropsychiatrické péče (INEP) zavádí novou službu – komplexní diagnostiku poruch autistického spektra určenou zatím výhradně pro děti ve věku 2-7 let včetně.

Jedná se o velmi podrobné celodenní pedopsychiatrické vyšetření s použitím standardizovaných, mezinárodně uznávaných diagnostických metod. Podrobnější informace najdete v letáku, který si Vám dovoluji zaslat v příloze.  

Služba je poskytována nad rámec zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pacienta. Leták ke stažení (.pdf)


SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb

SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb sídlí v Havířově a poskytuje řadu sociálních služeb - Denní stacionář, Chráněné bydlení a Odlehčovací službu, která je určena pro osoby s mentálním, případně v kombinaci s tělesným a smyslovým postižením, od 15 let do 80 let, o které pečuje osoba, která potřebuje nezbytný odpočinek od celodenní péče. leták ke stažení (.pdf 910 kB)


Naše rovnováha z.s.

Nezisková organizace Naše rovnováha z.s. se zaměřuje na hledání nových možností vedení případu, léčby a celkové péče o lidi s duševními nebo sociálními problémy. Své služby nabízí jednotlivým pracovníkům i týmům sociálních pracovníků, zdravotníků a pedagogů. Týmy organizuje po celém Moravskoslezském a Olomouckém kraji, místo hledájí vždy tak, aby vyhovovalo co nejvíce odborníkům a rodičům. Pořádají mezioborové konference pro pomáhající profese ,,Mezi námi“. Také vydávají bulletin Kolibřík, který je určen jak pro odborníky pomáhajících profesí, tak také pro rodiče dětí s postižením, pečující osoby a klienty.


 

Pokud řešíte obtížnou životní situaci navštivte:

Katalog sociálních a souvisejících služeb města Nový Jičín
naleznete zde vhodné sociální či jiné služby, které jsou schopny Vám pomoci.