Bc. Emilie Rylková

speciální pedagog / osobní asistent

Profesní profil:

Vzdělání

 • gymnázium Nový Jičín
 • doplňující studium na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity
 • Bakalářské studium (Bc.) - Speciální pedagogika. Ukončeno státní zkouškou – logopedie, psychopedie

Kurzy a školení

 • Kurz Bazální stimulace I., II.
 • Metody a techniky stimulace pohybového vývoje a vývoje orálních funkcí, handlling a polohování žáků s kombinovaným postižením
 • Konflikt a komunikace
 • Zážitkový seminář speciálně pedagogických a podpůrných metod využívaných v multisenzorickém prostředí (snoezelen)
 • Rozvoj hry, sebepojetí a socializace u dětí s PAS
 • Sexuální výchova a osvěta u žáků se SVP I., II.
 • Muzikoterapie v práci a autistickými a mentálně retardovanými klienty
 • Možnosti využití metod augmentativní a alternativní komunikace v ZŠ speciální
 • Hudba těla
 • Sociální učení, čtení s využitím globální metody, psaní hůlkovým písmem
 • Výchova a vzdělávání dětí s autismem I., II.
 • VOKS – Výměnný obrázkový komunikační systém

Praxe

 • Asistent pedagoga ZŠ speciální Nový Jičín
 • Učitelka MŠ speciální Nový Jičín od 2014