Naše služby

Všechny členy našeho týmu, externí pracovníky i dobrovolníky, spojuje radost ze sdílení spokojenosti dětí, kterým dokážeme zprostředkovat plnohodnotné a zajímavé prožití volného času a pochopení a úcta k rodičům.

Zaměřili jsme se proto na pořádání akcí, víkendových a prázdninových pobytů pro děti od pěti let.

fotografie - To jsme my

Co náš spolek nabízí?:

Respitní (odlehčovací) pobyty                   

  • dvoudenní víkendové rekondiční pobyty
  • vícedenní prázdninové pobyty

Asistenční služby                                  

Protože pracujeme ve speciálním školství a denně se stýkáme s dětmi s handicapem i s rodiči pečující o děti a dospělé osoby s handicapem, víme, jak složitá a náročná je jejich situace. Víme, že permanentní péče a starost o dítě či dospělou osobu s handicapem je psychicky i fyzicky vyčerpávající. Víme, že s rostoucím věkem dítěte roste také náročnost zvládání sociálních kontaktů s okolím jak pro rodiče, kteří jsou ve velké míře omezeni specifickými potřebami jejich dítěte, tak pro dítě, které potřebuje ke své spokojenosti speciální přístup, vhodné prostředí a kamarády, kteří jej budou respektovat.  

Rozhodli jsme se proto, v rámci našeho spolku (dříve občanské sdružení), nabídnout těmto rodičům možnost využít respitní (odlehčovací) služby – kdy může o jejich dítě pečovat tým lidí, kteří mají dlouholetou praktickou zkušenost s péčí o děti a osoby vyžadující speciální péči a mají zájem o to, aby byly tyto děti (osoby) šťastné a spokojené.