ITY

Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a osob s kombinovaným handicapem (ve věku od 6 do 26 let).

Zapsaný spolek ITY z.s. od 4. 7. 2014 na základě rozhodnutí Krajského úřadu MS kraje poskytuje registrovanou sociální službu dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Druh služby: odlehčovací služby
Identifikátor: 5948525

 

Své zkušenosti chceme zúročit v podpoře rodičů a osob pečujících o děti nebo osoby:

  • s poruchou autistického spektra
  • s kombinovaným handicapem
  • ohrožené společensky nežádoucími jevy

Další činnost spolku je zaměřena na:

  • řešení situací spojených s problémovým chováním v rámci integrace dětí a osob se znevýhodněním
  • prevenci společensky nežádoucích jevů u dětí a mládeže

 

Co náš spolek nabízí?

  • odlehčovací služby – zajišťování osobní asistence a hlídání dětí v Respitním centru a nabídku vícedenního respitního hlídání
  • konzultace v oblasti vzdělávání a chování osob s autismem
  • vzdělávací aktivity pro rodiče i pedagogické pracovníky

 

Nabízíme Vám kvalitní služby v daném oboru. Náš profesionální tým je Vám vždy plně k dispozici. Naší předností je dlouholetá zkušenost a snaha o zkvalitňování námi nabízených aktivit tak, aby zcela vyhovovaly osobám, pro které jsou určeny.

 

fotka ITY z.s. z pobytu