Michal Kopecký

Profesní profil:

Vzdělání

 • Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
 • Zdravotně sociální fakulta Ostravské univerzity (Bc.)

Kurzy a školení

 • Etika v sociálních službách
 • Psychiatrické minimum
 • Úvod do Standardů kvality sociálních služeb. Myšlení zaměřené na člověka
 • Struktura a strukturované úkoly pro děti s autismem
 • Sexuální výchova a osvěta u osob s mentálním postižením 1,2
 • Neurovývojové odlišnosti z perspektivy HANDLE přístupu
 • Práce s rizikem v sociálních službách
 • Metodický seminář pro asistenty pedagoga u žáků s autismem
 • Využití dotykových tabletů pro vzdělávání dětí s SVP
 • Praktické využití dotykových tabletů pro vzdělávání dětí s mentálním postižením a kombinovaným postižením
 • Úvod do muzikoterapie
 • Praktické využití dotykových tabletů pro alternativní komunikaci a logopedii
 • Praktické využití dotykových tabletů pro vzdělávání dětí s PAS
 • VOKS – Výměnný obrázkový komunikační systém

Praxe

 • sociální péče a vzdělávání klientů s autismem – Diecézní charita Brno
 • pedagogické asistentství – Základní škola speciální a Mateřská škola speciální Nový Jičí


Více zde: https://www.ity-os.cz/products/bc-petr-krecmer/

Profesní profil:

Vzdělání

 • Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
 • Zdravotně sociální fakulta Ostravské univerzity (Bc.)

Kurzy a školení

 • Etika v sociálních službách
 • Psychiatrické minimum
 • Úvod do Standardů kvality sociálních služeb. Myšlení zaměřené na člověka
 • Struktura a strukturované úkoly pro děti s autismem
 • Sexuální výchova a osvěta u osob s mentálním postižením 1,2
 • Neurovývojové odlišnosti z perspektivy HANDLE přístupu
 • Práce s rizikem v sociálních službách
 • Metodický seminář pro asistenty pedagoga u žáků s autismem
 • Využití dotykových tabletů pro vzdělávání dětí s SVP
 • Praktické využití dotykových tabletů pro vzdělávání dětí s mentálním postižením a kombinovaným postižením
 • Úvod do muzikoterapie
 • Praktické využití dotykových tabletů pro alternativní komunikaci a logopedii
 • Praktické využití dotykových tabletů pro vzdělávání dětí s PAS
 • VOKS – Výměnný obrázkový komunikační systém

Praxe

 • sociální péče a vzdělávání klientů s autismem – Diecézní charita Brno
 • pedagogické asistentství – Základní škola speciální a Mateřská škola speciální Nový Jičí


Více zde: https://www.ity-os.cz/products/bc-petr-krecmer/

osobní asistent

Profesní profil:

Vzdělání

 • Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
 • Zdravotně sociální fakulta Ostravské univerzity (Bc.)

Kurzy a školení

 • Etika v sociálních službách
 • Psychiatrické minimum
 • Úvod do Standardů kvality sociálních služeb. Myšlení zaměřené na člověka
 • Struktura a strukturované úkoly pro děti s autismem
 • Sexuální výchova a osvěta u osob s mentálním postižením 1,2
 • Neurovývojové odlišnosti z perspektivy HANDLE přístupu
 • Práce s rizikem v sociálních službách
 • Metodický seminář pro asistenty pedagoga u žáků s autismem
 • Využití dotykových tabletů pro vzdělávání dětí s SVP
 • Praktické využití dotykových tabletů pro vzdělávání dětí s mentálním postižením a kombinovaným postižením
 • Úvod do muzikoterapie
 • Praktické využití dotykových tabletů pro alternativní komunikaci a logopedii
 • Praktické využití dotykových tabletů pro vzdělávání dětí s PAS
 • VOKS – Výměnný obrázkový komunikační systém

Praxe

 • sociální péče a vzdělávání klientů s autismem – Diecézní charita Brno
 • pedagogické asistentství – Základní škola speciální a Mateřská škola speciální Nový Jičín


Více zde: https://www.ity-os.cz/products/bc-petr-krecmer/

Profesní profil:

Vzdělání

 • Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
 • Zdravotně sociální fakulta Ostravské univerzity (Bc.)

Kurzy a školení

 • Etika v sociálních službách
 • Psychiatrické minimum
 • Úvod do Standardů kvality sociálních služeb. Myšlení zaměřené na člověka
 • Struktura a strukturované úkoly pro děti s autismem
 • Sexuální výchova a osvěta u osob s mentálním postižením 1,2
 • Neurovývojové odlišnosti z perspektivy HANDLE přístupu
 • Práce s rizikem v sociálních službách
 • Metodický seminář pro asistenty pedagoga u žáků s autismem
 • Využití dotykových tabletů pro vzdělávání dětí s SVP
 • Praktické využití dotykových tabletů pro vzdělávání dětí s mentálním postižením a kombinovaným postižením
 • Úvod do muzikoterapie
 • Praktické využití dotykových tabletů pro alternativní komunikaci a logopedii
 • Praktické využití dotykových tabletů pro vzdělávání dětí s PAS
 • VOKS – Výměnný obrázkový komunikační systém

Praxe

 • sociální péče a vzdělávání klientů s autismem – Diecézní charita Brno
 • pedagogické asistentství – Základní škola speciální a Mateřská škola speciální Nový Jičín


Více zde: https://www.ity-os.cz/products/bc-petr-krecmer/

Profesní profil:

Vzdělání

 • Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
 • Zdravotně sociální fakulta Ostravské univerzity (Bc.)

Kurzy a školení

 • Etika v sociálních službách
 • Psychiatrické minimum
 • Úvod do Standardů kvality sociálních služeb. Myšlení zaměřené na člověka
 • Struktura a strukturované úkoly pro děti s autismem
 • Sexuální výchova a osvěta u osob s mentálním postižením 1,2
 • Neurovývojové odlišnosti z perspektivy HANDLE přístupu
 • Práce s rizikem v sociálních službách
 • Metodický seminář pro asistenty pedagoga u žáků s autismem
 • Využití dotykových tabletů pro vzdělávání dětí s SVP
 • Praktické využití dotykových tabletů pro vzdělávání dětí s mentálním postižením a kombinovaným postižením
 • Úvod do muzikoterapie
 • Praktické využití dotykových tabletů pro alternativní komunikaci a logopedii
 • Praktické využití dotykových tabletů pro vzdělávání dětí s PAS
 • VOKS – Výměnný obrázkový komunikační systém

Praxe

 • sociální péče a vzdělávání klientů s autismem – Diecézní charita Brno
 • pedagogické asistentství – Základní škola speciální a Mateřská škola speciální Nový Jičín


Více zde: https://www.ity-os.cz/products/bc-petr-krecmer/

Profesní profil:

Vzdělání

 • Středoškolské s maturitou obor Sociální činnost
 • Asistent pedagoga

Kurzy a školení

 • Bazální stimulace
 • Handle
 • Metody a techniky stimulace pohybového vývoje žáků s kombinovaným postižením
 • Muzikoterapie v práci s autistickými a mentálně retardovanými klienty

Praxe

 • 1 Rok asistent pedagoga v mateřské škole speciální (autistická třída)
 • 4 roky v základní škole speciální (autistická třída)
 •  Od roku 2016 osobní asistent v ITY z.s