Mgr. Pavla Polášková Nari

Předseda

speciální pedagog / osobní asistent

tel.: +420 603 947 658 e-mail: ity@centrum.cz

Profesní profil:

Vzdělání

 • Střední církevní škola – obor sociálně zdravotní
 • pomaturitní kvalifikační studium všeobecná zdravotní sestra
 • Doplňující pedagogické studium
 • Bakalářské studium (Bc.) - Speciální pedagogika pro učitelky  MŠ a výchovné pracovníky. Ukončeno státní zkouškou - logopedie, psychopedie     
 • Magisterské studium (Mgr.)-Speciální pedagogika – učitelství. Ukončeno státní zkouškou - český jazyk, speciální pedagogika psychopedie, etopedie

Kurzy a školení

 • VOKS – alternativní komunikace klientů s autismem
 • Využití alternativní a augmentativní komunikace
 • Metody a techniky stimulace pohybového vývoje žáků s kombinovaným postižením
 • Snoezelen
 • Masér pro rekondiční a sportovní masáže
 • Kojenecké masáže (lektor)
 • Canisterapie
 • Péče o děti s poruchou hybnosti v praxi
 • Hudba těla – česká muzikoterapeutická metodika
 • Metody a techniky stimulace pohybového vývoje a vývoje orálních funkcí, hanling a polohování žáků s kombinovaným postižením
 • Možnosti využití alternativních forem výuky při práci s žáky s více vadami
 • Bazální stimulace

praxe

 • vychovatelka v dětském domově
 • učitelka speciální MŠ a vychovatelka speciální ZŠ -14 let s dětmi s kombinovaným postižením
 • canisterapeut 10 let – zaměření na děti mladšího školního věku a děti s kombinovaným postižením
 • dlouholetá praxe jako táborová vedoucí, zdravotník  a canisterapeut na dětských pobytových táborech pro děti ve věku 6-12 let, děti ve věku 12-17 let a děti s kombinovaným postižením)
 • vychovávám tři děti, z nichž jedno máme v pěstounské péči