Mgr. Iva Králová

speciální pedagog / osobní asistent

odborník pro osoby s PAS

Profesní profil:

Vzdělání :

 • Střední pedagogická škola
 • Bakalářské studium (Bc.) - Speciální pedagogika pro učitelky MŠ a výchovné pracovníky. Ukončeno státní zkouškou - logopedie, psychopedie   
 • Magisterské studium (Mgr.) - Speciální pedagogika – učitelství. Ukončeno státní zkouškou -  český jazyk, speciální pedagogika, psychopedie, etopedie

Kurzy a školení:

 • Výchova a vzdělávání dětí s autismem I.
 • Výchova a vzdělávání dětí s autismem II.
 • Zvládání agrese a autoagrese u osob s PAS
 • Muzikoterapie v práci s autistickými a mentálně retardovanými klienty
 • VOKS – alternativní komunikace klientů s autismem
 • Práce s učebnicemi VOKS, supervize VOKS
 • Využití alternativní a augmentativní komunikace
 • Metody a techniky stimulace pohybového vývoje žáků s kombinovaným postižením
 • Snoezelen
 • Metoda dobrého startu

praxe:

 • učitelka v běžné MŠ
 • OSVČ
 • Asistent pedagoga v ZŠ speciální ve třídě pro žáky s PAS 2006-2007 
 • Učitelka MŠ speciální ve třídě pro děti s PAS od roku 2007