Konzultace a poradenství

Poradenství a supervize organizacím a zařízením poskytujícím sociální služby osobám s PAS    

ceník: 500,- Kč /hod + cestovné 7,- Kč/km (od sídla organizace Starý Jičín)

 

Konzultace pro rodiče a pečující osoby

Nabízíme Vám naše zkušenosti s výchovou a vzděláváním osob s poruchou autistického spektra. Rádi Vám pomůžeme s dítětem v těchto oblastech:

Vzdělávání a chování:

  • Učební pomůcky
  • Úprava prostředí
  • Rozvoj motoriky
  • Rozvoj sebeobslužných dovedností
  • Komunikace
  • Řešení volného času
  • Možnosti předcházení a řešení problémových situací

Konzultace a doporučení probíhá na základě pozorování a individuální interakce s dítětem během rekondičního pobytu. Vícedenní rekondiční pobyty organizujeme několikrát ročně.

ceník: 200,- Kč /hod + cestovné 7,- Kč/km (od sídla organizace Starý Jičín)

Můžeme se také domluvit na individuálním termínu dle Vašich potřeb.

V případě zájmu nás kontaktujte e-mailem ity@centrum.cz.

 


Autismus (Poruchy autistického spektra)

Autismus je označován jako vývojová pervazivní porucha. Jde o vrozenou poruchu některých částí mozku a jejich funkcí, které ovlivňují celkový i mentální vývoj dítěte. Příčina vzniku autismu zatím není známa ani vědecky potvrzena. Vyskytuje se často v kombinaci s jinými poruchami (mentální retardace, hyperaktivita, výrazná pasivita, smyslové poruchy, epilepsie….). Důsledkem poruchy je, že dítě dobře nerozumí tomu, co vidí, slyší a prožívá. Projevy autismu jsou zcela individuální jak v intenzitě (např. strach ze změny prostředí, agresivní chování), tak v doprovodných vzorcích chování (např. nekontrolovatelné pohyby těla, závislost na určitém předmětu), intenzita i vzorce chování se s postupujícím časem mění. Mohou se stát pro okolí více či méně nápadnými.

Osoba s PAS má problémy především v oblasti

  • komunikace – nechápe význam komunikace, nerozumí tomu, co slyší, neumí vyjádřit své potřeby, mají problémy ve vývoji řeči
  • představivosti – nerozumí abstraktním pojmům, přirovnáním, vtipu, nadsázce, vše chápe doslovně
  • sociální interakce – neumí vyhodnotit chování lidí v určité situaci, neví, co má v dané situaci dělat a jak se chovat, neodhadne vhodnost chování v situaci. To vše se pak odráží v problémech ve vztahu s lidmi.

Vše je ovlivněno také typem autismu, výši intelektu, mírou symptomaticky a možnostmi využívání speciálních přístupů ve výchově a vzdělávání.