Pro zájemce o práci / praxi

Informace pro zájemce o práci:

V současné době je činnost spolku ITY z.s. personálně plně pokryta

Pro bližší informace nás kontaktujte prosím na email: ity@centrum.cz.

 

Informace pro zájemce o praxi:

Spolek ITY z.s. má jako svou hlavní činnost odlehčovací služby ve formě terénní a ambulantní. Jedná se o vícedenní respitní hlídání – během roku víkendové a v létě pak týdenní a Respitní centrum s ambulantní odlehčovací službou.

Pokud byste chtěli u nás splnit povinnou praxi v rámci studia, kontaktujte nás prosím na email: ity@centrum.cz.