Spolupracujeme

organizace: projekt:

Spolupráce v oblasti péče o osoby s hadicapem, zejména osoby s poruchou autistického spektra.

Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb města Nový Jičín Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb města Nový Jičín.
Podporujeme hrdinství, které není vidět

Cílem projektu Moravskoslezského kraje je informovat, vzdělat a podpořit rodiny pečující o osoby s handicapem.

skupina Post Mortem Dlouhodobá spolupráce nejen při pobytech dětí bez handicapu.
Více se dozvíte na stránkách  www.postmortem.wbs.cz.
vzdělávací agentura Educa24 agency Přednášky a semináře pro rodiče pečující pro děti s PAS.
agentura Bohemica Jazykové pobyty, pracovní pobyty, studium jazyků v zahraničí, práce v zahraničí.

rodinné centrum Provázek Spolupráce na projektu Porucha autistického centra: Nejsme v tom sami. Více Nejsme v tom sami (pdf .103 kB)
Projekt byl již ukončen.