Mgr. Ivana Obadalová

Externí odborník

pro osoby s PAS

Profesní profil:

Vzdělání: 

 • Střední pedagogická škola
 • Bakalářské studium (Bc.) - Speciální pedagogika. Ukončeno státní zkouškou - logopedie, psychopedie
 • Magisterské studium (Mgr.)– Speciální pedagogika pro učitele. Ukončeno státní zkouškou – pedagogika, psychologie, strategie ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, psychopedie

Praxe

 • Vychovatelka na SOU                                                                                                   
 • Vychovatelka   v běžné  ZŠ                                                                            
 • Učitelka  speciální ZŠ – 18 let ve třídě pro žáky s PAS                                   

Kurzy a školení

 • Autismus I., Autismus II.
 • VOKS I.(systém alternativní komunikace)
 • Práce s učebnicemi VOKS, supervize VOKS
 • Zvládání  agrese u lidí s PAS
 • Možnosti práce ve Snoozelenu
 • Možnosti práce s osobami s těžkým kombinovaným postižením
 • Sestavení  IVP u žáků s PAS
 • Bazální stimulace I.,II.
 • Hudebně pohybové hry
 • Globální  a sociální čtení, psaní hůlkovým písmem
 • Základní kurz na PC
 • Kurz na PC pro pokročilé
 • Alternativní formy komunikace
 • Muzikoterapie
 • Muzikoterapie pro žáky s PAS

Aktivní spolupráce s: o.s.Rain-man v Ostravě,  SPC Kpt.Vajdy v Ostravě,  Apla Praha

Realizace konference 20.10.2011 v Novém Jičíně : Vzdělávání a péče o děti, žáky, studenty a osoby s PAS(poruchami autistického spektra) v novojičínském regionu.