Tajemství Templářů

Ztracené údolí u Pulčinských skal, Valašská Senica

  • 17. - 23. 8. 2014

Dobovou středověkou atmosféru vlády královny Jolany II. Burgundské si užívaly děti starší deseti let, nabídky využily také děti z Dětského domova v Novém Jičíně,  pod vedením členů skupiny Post Mortem. Stanový tábor uprostřed lesa bez elektřiny, louče, pochodně, dobové kostýmy, šermířské umění, znalosti a zájem o historii všech vedoucích (členů Post Mortem) dokreslily skvělou, tvůrčí a pro všechny velice aktivní celotáborovou hru (LARP). (fotografie naleznete zde)

Pro získání pokladu krále Filipa IV. bylo nutné získat „prostředky na nákup materiálu“ (plněním úkolů, řešením hádanek, vyzkoušením si směnného obchodu). Ze získaného materiálu si vyrobit vlastní štít a meč, aby odpovídal přísným pravidlům s ohledem na bezpečnost. Cvičit se ve zbrani i v chování, které je hodno rytířského stavu. Stavět, bránit a dobývat lesní hrady, obstát ve zkouškách statečnosti v „boji“, seznámit se částí historie a souvisejících znalostí. Odměnou bylo získání pokladu a velkolepá hostina, při ní se stoly prohýbaly. Meč, štít a varkoč  budou doma všem připomínat  vyjimečnou atmosféru celého týdne.

Tajemství Templářů 2014