Sociální automobil

V rámci projektu „sociální automobil - Novojičínsko“ byl 29. dubna 2014 firmou Kompakt, spol. s r.o. předán našemu zapsanému spolku (občanskému sdružení) ITY do užívání automobil Renault Kangoo. Automobil přivezl a našemu spolku slavnostně předal zástupce firmy pan Břetislav Božoň. (fotografie naleznete zde)

Projekt sociální automobil rovněž ocenila ředitelka ZŠ speciální a MŠ speciální v Novém Jičíně PaedDr. Marcela Komendová, předsedkyně občanského sdružení (spolku) RAIN MAN Ing. Hana Macháčková a zástupce rodičů pečující o děti s handicapem manželé Kořenkovi.

Naše poděkování patří samozřejmě všem sponzorům, díky kterým byl automobil zakoupen. Děkujeme!

Sociální automobil bude sloužit jednak k dopravě klientů na námi pořádané akce, ale také rozvoji a zkvalitnění služby „Terénního hlídání“.V rámci představení spolku ITY přečetl Peťa (chlapec s Aspergerovým syndromem) svou úvahu, kterou nazval Staré časy. Všem se moc líbila a Vy si ji můžete přečíst zde.

předání automobilu spolku ITY