Slavnostní otevření Respitního centra

Je to tady! Po dlouhých dvou letech jsme se dostali k vyvrcholení našeho projektu. Vybudování Respitního centra s ambulantní odlehčovací službou. Ve středu 6. března 2019 jsme (po nezbytných proslovech a přípitku) slavnostně přestřihli pásku a tím naše centrum oficiálně otevřeli veřejnosti.

Otevírání Respitního centra - přestřižení pásky

Pozvaní hosté byli úžasní a vytvořili skvělou atmosféru. Mezi nimi bychom si dovolili jmenovat pana náměstka hejtmana Jiřího Navrátila, pana Stanislava Kopeckého, starostu Nového Jičína, i pana Rudolfa Hrnčíře, starostu Starého Jičína, a v neposlední řadě i vedoucí Odboru sociálních věcí města Nový Jičín, paní Danielu Susíkovou. Ale velké poděkování patří všem, díky kterým se Respitní centrum stalo skutečností.


 

Den otevřených dveří

Pár dní poté, co jsme slavnostně otevřeli Respitní centrum veřejnosti, jsme se rozhodli ho otevřít doslova všem. V neděli 10. března se konal Den otevřených dveří. Zájem pečujících rodičů i široké veřejnosti byl vskutku veliký a velmi nás potěšil. I přes nepřízeň počasí se k nám přišlo podívat téměř 200 návštěvníků.