Prohlášení

Vážení rodiče a přátelé spolku ITY z.s.,

rádi bychom Vás informovali o výsledku dvouletého sporu s IROP (Integrovaný regionální operační program, který rozděluje peníze poskytnuté z EU). Jednalo se o nařčení, že jsme hrubě porušili pravidla projektu na vybudování Respitní centra.

Po dvouleté „právní bitvě“ jsme obdrželi rozhodnutí, které nám dalo za pravdu a bylo uznáno, že nedošlo z naší strany k žádnému pochybení ani porušení pravidel. Velké díky patří zejména našemu právnímu zástupci Mgr. Lucii Ocelíkové, která nás po celou dobu zastupovala.

Okolnosti sporu nás vedly k nutnosti ukončit poskytování sociální služby. Podařilo se však, že štafetu odlehčovací služby převezme jiná organizace.

Jsme vděčni za to, že se můžeme hrdě ohlédnout za více než deseti lety poskytování služby:

  • poskytli jsme celkově 43 695 hodin služby 75 klientům a jejich rodinám
  • z toho bylo 75 % klientů s autismem (z celkového počtů klientů pak autismus v kombinaci se střední nebo těžkou mentální retardací cca 53 % klientů)
  • na poskytování služby se podílelo 31 pracovníků, kteří nad svůj úvazek odpracovali 11 896 dobrovolnických hodin

Děkujeme všem rodičům a přátelům za důvěru a podporu.

 

tým spolku ITY z.s.