Pro zájemce o práci / praxi

Informace pro zájemce o práci:

Pro náš spolek pracují speciální pedagogové a asistenti, kteří tuto vykonávají při svém plném zaměstnání ve svém „volném“ čase. Smlouvy jsou vždy ve formě dohody o provedení práce (DPP). Do budoucna neplánujeme zaměstnat nikoho na plný pracovní úvazek.

V současné době je činnost spolku ITY z.s. personálně plně pokryta

Pokud však budete mít zájem podílet se na naší činnosti, ať jako spec. pedagog nebo asistent, kontaktujte nás prosím na email: ity@centrum.cz.

 

Informace pro zájemce o praxi:

Spolek ITY z.s. má jako svou hlavní činnost odlehčovací služby ve formě terénní. Jedná se o respitní pobyty – během roku víkendové a v létě pak týdenní.

Pokud byste chtěli u nás splnit povinnou praxi v rámci studia, kontaktujte nás prosím na email: ity@centrum.cz.