Pro zájemce o práci

Informace pro zájemce o práci:

V současné době je činnost spolku ITY z.s. personálně plně pokryta

Pokud však budete mít zájem podílet se na naší činnosti, ať jako spec. pedagog nebo asistent, kontaktujte nás prosím na email: ity@centrum.cz.