Přednáška pro rodiče - říjen 2014

V sobotu 18. října 2014 byl náš spolek ITY přizván k zajištění služeb pro realizaci pobytu rodin s dětmi se specifickými problémy konaného v hotelu Stará Ameryka v Jablůnkově. Pobyt pořádalo Poradenské středisko pro rodinu a dítě „RaD“ (Sociální služby města Havířov) a firma Educa24 agency, s.r.o., účastnily se čtyři rodiny pečující o děti s PAS.


Služba byla realizována prostřednictvím přednášky, kterou připravila a vedla Mgr. Marcela Jarolímová (speciální pedagog, odborník rané péče SPC Nový Jičín). Během přednášky zaměřené na problematiku dětí s PAS probíhala diskuze s rodiči, rodiče dostali informace z oblasti poradenství a konzultovali  konkrétní problémové situace.


Našim cílem bylo pomoci rodičům pochopit specifické chování jejich dětí, předat naše zkušenosti z praxe, které jim pomohou při řešení výchovných situací, podpořit je v nelehkém společenském postavení a seznámit s možnostmi spolupráce s dalšími organizacemi a odborníky.  


Jsme rádi, že jsme mohli být součástí toto projektu a přispět k pohodové atmosféře.

Mgr. Iva Králová
Mgr. Marcela Jarolímová