Letní rekondiční pobyt pro mobilní osoby s PAS a osoby s handicapem

Dobešov u Oder

  • 21. 7. - 25. 7. 2014
  • 11. 8. - 15. 8. 2014 

Pobyt probíhal v rámci sociálních služeb – odlehčovací služby. Našim cílem bylo umožnit rodičům několik dnů odpočinku bez starostí o své dítě a zajistit dětem a osobám  prázdninový program tak, aby po všech stránkách vyhovoval jejich specifickým potřebám a zájmům. Prvního turnusu se účastnilo 13, druhého 11 dětí a osob (někteří na obou turnusech) od 5 do 25 let  pod vedením  9 speciálních pedagogů a asistentů. (fotografie naleznete zde)

Tento pobyt byl podpořen grantem města Nový Jičín. Účel grantu byl na částečnou úhradu osobních nákladů na personální zajištění.

Zažili jsme toho spoustu – lesem jsme došli  až k Weselskému vodnímu mlýnu v Loučkách u Oder, v klubovně jsme z keramické hlíny vytvořili moc hezké výtvory, při pěkném počasí  si hráli na místním dětském hřišti, na zahradě stavěli stany, hráli si s míčem, na kytaru a zpívali, houpali se na houpačkách, prohlíželi obrázkové knížky. Zajímavé pro nás bylo výletiště ve skále a pozorování ryb, žab a vážek u vodní nádrže. Na statku všechny bavilo krmení koz a králíků, viděli jsme koně, ti nebojácní si pohladili i krocana. Velikost veselských větrných elektráren jsme obdivovali odpoledne před plánovanou vyjížďkou na kočáře, který táhl koník Baron. Také jsme se byli podívat ve vesnickém stavení u na věci a předměty, které se používaly dříve při práci na poli i v domácnosti. Všem se velice líbilo vodění psa Sindy, a také  canisterapii  si všichni užívali. Krásným zážitkem byla návštěva místního kostela, kde jsme si zazpívali při kytaře a poslechli varhany. Ke krásným letním večerům patřila také večeře venku, opékání párků, hra na alternativní hudební nástroje, zpívání a tanec při kytaře u ohně. Na závěr pobytů vždy přišly na řadu fanfáry a slavnostní předávání medailí a diplomů.

Oba týdny přinesly pohodu a radost nám (speciálním pedagogům a asistentům), dětem i rodičům.

Dobešov u Oder - Letní rekondiční pobyt 2014

Dobešov u Oder - Letní rekondiční pobyt 2014