Letní rekondiční pobyt pro osoby s PAS a osoby s handicapem - II. turnus

Objekt bývalé mateřské školy Dobešov u Oder

  • 25. - 29. 7. 2016

Rčení „na Dobešově je vždycky dobře“ můžeme potvrdit i letos. Po roce jsme opět byli báječně uvítáni na statku, pan kostelník nás provedl kostelem (nechyběl poslech varhan),  procházky do okolní krásné přírody byly super relaxací a na jízdu na bryčce se všichni těšili už předem, protože bylo opravdu na co. Navštívili nás také rytíři, princezna a drak ze skupiny Post Mortem, tentokrát nám vyšlo i závěrečné opékání buřtů, počasí se snad řídilo podle našeho programu :) Celý týden proběhl ke spokojenosti všech a to nás těší nejvíc. (fotky naleznete zde)

Všem děkujeme za spoluúčast a pohodu.

Dobešov u Oder - Letní rekondiční pobyt pro osoby s PAS a osoby s handicapem