I TY si můžeš užít hezké prázdniny

I TY si můžeš užít hezké prázdniny

Touto větou začala příprava letního rekondičního pobytu pro mobilní děti a osoby s poruchou autistického spektra (video naleznete zde nebo si jej můžete spustit níže).

Našim cílem bylo umožnit rodičům pár dní odpočinku bez starostí o své dítě, které potřebuje permanentní  a specifickou péči. Zajistit autistickým dětem prázdninový program tak, aby po všech stránkách vyhovoval jejich specifickým potřebám, přinést  dětem možnost prožít si dny volna s kamarády, kteří respektují jejich zvláštnosti, být ve společnosti lidí, kteří jim rozumí, dokážou prožívat společnou radost, kde může být každý sám sebou a užít si hezké prázdninové dny.

První vícedenní letní rekondiční pobyt pro děti a osoby s PAS proběhl ve dnech 22.7-26.7. 2013 v Dobešově u Oder.

Pobytu se účastnilo 12 dětí s poruchou autistického spektra ve věku od 7 do 24 let pod vedením  4 speciálních pedagogů a 3 asistentů, zázemí jsme měli v budově bývalé mateřské školy v Dobešově u Oder, nyní pod správou římsko-katolické církve Ostrava.

Prožili jsme pět slunečných dnů v prostředí Oderských vrchů. Užívali si krásného okolní při procházkách do lesa, kde děti při terapeutických chvilkách vnímali kouzla zvuků  přírody a měly možnost využít nabízející se přírodní materiál při spontánních hrách. Letní počasí nám umožnilo osvěžující vodní hrátky na zahradě  areálu a u vodní nádrže, na místním hřišti si děti vyzkoušely dětské atrakce (kolotoč, houpačky, skluzavku), fotbalový turnaj, soutěž o kopnutí gólu a házení míče na koš.

Klidnou atmosféru vesnice jsme si užili při krmení kůzlat, králíka, kočky, morčat, pozorování a hlazení koní a při pojídání výborných domácích buchet na statku, přijali jsme také pozvání do hospodářství, kde se děti mohly seznámit s nástroji a nářadím, které se používalo na vesnici při práci na poli a v domácnosti.

Během dne byl řízený program střídán spontánními aktivitami dle zájmu a výběru dětí na zahradě v areálu nebo v budově a v týdenním programu pobytu nechybělo ani hledání pokladu podle fáborků a večerní „stezka odvahy“ s baterkou.

Každý den končil posezením u ohně při poslechu kytary, zpíváním oblíbených písniček a klidovou muzikoterapeutickou chvilkou s tibecku miskou, didgeridoo, a djembe. Pětidenní pobyt jsme slavnostně ukončili předáním zasloužených medailí a diplomů a domů si děti odvážely DVD s pobytovým deníkem a fotografiemi, aby i rodiče mohli sdílet příjemnou atmosféru během pěti dnů našeho prázdninového pobytu.
Tímto chci poděkovat rodičům za důvěru, panu faráři Josefu Gazdovi za ochotu a poskytnutí zázemí, a především speciálním pedagogům a asistentům, jejichž srdečné nasazení a dobrá nálada vytvořila pohodovou atmosféru, ve které jsme se cítili všichni dobře.

Těšíme se na další prázdninové a víkendové pobytové akce, protože „I TY můžeš prožít hezké prázdniny“. 

                                                                        
Mgr. Iva Králová  a Mgr. Ivana Obadalová