Gothic: Kolonie

Centrum celoživotního vzdělávání Bystřička

  • 30.6. – 7.7.2018

Stejně jako loni jsme začali dny letního prázdninového volna nezapomenutelným dobrodružstvím.

Ve spolupráci s LARPovou skupinou Post Mortem, která zajistila celý skvělý program pobytu, se mohly děti vžít do rolí postav ze světa fantasy videohry s názvem Gothic. Uvězněni v magické bariéře, ze které zdánlivě nebylo úniku, museli naši mladí dobrodruzi využít všech svých schopností a znalostí a čelit neúprosným podmínkám kolonie, aby spojili všechny znepřátelené tábory. S využitím společným sil se všem podařilo z bariéry uniknout.

Všechny, kterým se s námi líbilo, rádi znovu přivítáme příští rok. Všem účastníkům i organizátorům děkujeme!

společná fotka Gothic: KolonieGothic: Kolonie