Akreditované vzdělávání

Od roku 2019 jsme rozšířili naše nabízené služby o akreditované vzdělávací programy. Hlavním cílem je se podělit o zkušenosti s kolegy jak z pedagogické, tak sociální oblasti. Naši lektoři jsou odborníci s dlouholetou praxí v dané problematice.

Vzdělávací akce realizujeme v objektu Respitního centra ITY z.s. na adrese Starý Jičín 34, 742 31. V případě zájmu můžeme uskutečnit seminář ve Vašich vlastních prostorách.

 


Vzdělávací moduly pro pedagogické pracovníky (akreditováno u MŠMT):

 

Integrovaný žák s PAS v základní/střední škole

  • akreditace: MŠMT ČR pod č. MSMT- 27260/2019-2-808
  • cíl: Cílem kurzu je rozšíření znalostí a dovedností pedagogických pracovníků v oblasti současných trendů v oblasti práce s žáky s poruchou autistického spektra. Účastníci se také seznámí s modely problémového chování žáků s poruchou autistického spektra (PAS) a možnostmi jeho řešení. Absolvování kurzu umožní jeho účastníkům dosahovat vyšší kvalitu ve své profesi, získají nové inspirace a náměty pro jejich uplatnění ve výuce. Zvýší tak svoje teoretické, ale také praktické kompetence.
  • pro koho: asistent pedagoga, pedagog ZŠ a SŠ
  • rozsah: 4 hodiny
  • lektor: Mgr. Ivana Obadalová