Mgr. Ivana Obadalová

koordinátor odlehčovací služby / speciální pedagog / osobní asistent

odborník pro osoby s PAS

Profesní profil:

Vzdělání: 

 • Střední pedagogická škola
 • Bakalářské studium (Bc.) - Speciální pedagogika
 • Magisterské studium (Mgr.) – Speciální pedagogika pro učitele

Praxe

 • Vychovatelka na SOU                                                                                                   
 • Vychovatelka v běžné  ZŠ                                                                            
 • Učitelka  na Základní škole speciální – ve třídě pro žáky s PAS, 1995 - 2015
 • Speciální pedagog v SPC pro soby s PAS při ZŠ Ostrava – Zábřeh, od roku 2015              

Kurzy a školení

 • Výchova a vzdělávání dětí s autismem I., II.
 • VOKS – Výměnný obrázkový komunikační systém
 • Aplikace VOKS I
 • TV v jazyce VOKS
 • Práce s učebnicemi VOKS, supervize VOKS
 • Zvládání  agrese a autoagrese u osob s PAS
 • Použití fyzické restrikce u klientů s problémovým chováním
 • Pedagog a paragrafy ve škole
 • Dyspraxie
 • Praktické využití dotykových tabletů pro vzdělávání dětí s mentálním a kombinovaným postižením
 • Využití dotykových tabletů pro vzdělávání dětí se SVP
 • Psaní na PC a Metodika PS
 • Kurz Bazální stimulace I., II.
 • Metody a techniky stimulace pohybového vývoje a vývoje orálních funkcí, handlling a polohování žáků s kombinovaným postižením
 • Konflikt a komunikace
 • Zážitkový seminář speciálně pedagogických a podpůrných metod využívaných v multisenzorickém prostředí (snoezelen)
 • Rozvoj hry, sebepojetí a socializace u dětí s PAS
 • Sexuální výchova a osvěta u žáků se SVP I., II.
 • Muzikoterapie v práci a autistickými a mentálně retardovanými klienty
 • Možnosti využití metod augmentativní a alternativní komunikace v ZŠ speciální
 • Hudba těla
 • Sociální učení, čtení s využitím globální metody, psaní hůlkovým písmem
 • Tvorba IVP u dětí s PAS
 • Náměty pro hudebně pohybové činnosti v MŠ, ŠD I DOMA