Martin Chovanec

muzikoterapeut / osobní asistent

dobrovolník

Profesní profil:

Vzdělání

 • Střední odborná škola Kopřivnice (obor elektromechanik)

Kurzy a školení:

 • Kurz asistenta pedagoga
 • Muzikoterapie v praxi
 • Hudba těla - česká muzikoterapeutická metodika
 • Celostní muzikoterapie
 • Hry s hudbou a s prvky muzikoterapie
 • Zvládání agrese a autoagrese u osob s PAS
 • Rozvoj komunikačních kompetencí u klientů s kombinovaným postižením
 • Konflikt a komunikace
 • Metody a techniky stimulace pohybového vývoje a vývoje orálních funkcí,
  handling a polohování žáků s kombinovaným postižením
 • Snoezelen

Praxe:

 • Asistent pedagoga na ZŠ speciální od roku 2007
 • Muzikoterapeut na ZŠ speciální pro žáky s PAS a žáky s kombinovaným
  postižením
 • Vedoucí na pobytech pro děti s postižením od roku 2007
 • Dobrovolník v nízkoprahovém zařízení