Pro zájemce o práci / praxi

Informace pro zájemce o práci:

V současné době je činnost spolku ITY z.s. personálně plně pokryta

Pokud však budete mít zájem podílet se na naší činnosti, ať jako spec. pedagog nebo asistent, kontaktujte nás prosím na email: ity@centrum.cz.

 

Informace pro zájemce o praxi:

Spolek ITY z.s. má jako svou hlavní činnost odlehčovací služby ve formě terénní a ambulantní. Jedná se o vícedenní respitní hlídání – během roku víkendové a v létě pak týdenní a Respitní centrum s ambulantní odlehčovací službou.

Pokud byste chtěli u nás splnit povinnou praxi v rámci studia, kontaktujte nás prosím na email: ity@centrum.cz.