Terénní hlídání

Naši asistenti přijedou pohlídat Vaše dítě k vám domů na základě Vašeho požadavku.

  • Všichni naši pracovníci v soc. službách (asistenti) jsou speciální pedagogové nebo pedagogičtí asistenti s  dlouhodobou praxí ve speciálním školství.
  • Je zaručena jejich bezúhonnost (výpis z rejstříku trestu)
  • Jsou zdravotně způsobilí k práci s osobami s handicapem

Pokud budete mít zájem o tuto službu, kontaktujte nás na e-mail ity@centrum.cz

Na tento e-mail prosím napište:

  1. Termín, ve kterém službu požadujete. K e-mailu připojte vyplněný dotazník o dítěti (docx 212 kB).
  2. Na základě Vašich informací bude rozhodnuto, zda Vám můžeme v daném termínu službu poskytnout.
  3. Po posouzení Vás koordinátor soc. služby e-mailem bude informovat, zda Vám bude služba poskytnuta.

Koordinátor soc. služby - Mgr. Iva Králová, tel. 605 918 230

Službu je nutné si objednat minimálně 5 pracovních dnů předem.

Zde naleznete ceník ambulantní odlehčovací služby a relevantní dokumenty.


Zapsaný spolek ITY od 4. 7. 2014 na základě rozhodnutí Krajského úřadu MS kraje poskytuje registrovanou sociální službu dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Druh služby: odlehčovací služby
Identifikátor: 5948525