Terénní hlídání

Naši asistenti přijedou pohlídat Vaše dítě k vám domů na základě Vašeho požadavku..

  • Všichni naši terénní pracovníci (asistenti) jsou speciální pedagogové nebo pedagogičtí asistenti s  dlouhodobou praxí ve speciálním školství.
  • Je zaručena jejich bezúhonnost (výpis s rejstříku trestu)
  • Jsou zdravotně způsobilí k práci s osobami s handicapem

Pokud budete mít zájem o tuto službu, kontaktujte nás e-mailem ity@centrum.cz

1) K e-mailu připojte vyplněný dotazník o dítěti (docx 212 kB).

2) Na základě informací z dotazníku o dítěti vybereme vhodného asistenta.

3) E-mailem nebo telefonicky závazně  potvrdíme splnění vašeho požadavku.

koordinátor soc. služby - Mgr. Iva Králová, tel. 605 918 230

Službu je nutné si objednat minimálně 3 dny předem.

zde naleznete ceník služeb a relevantní dokumenty


Zapsaný spolek ITY od 4. 7. 2014 na základě rozhodnutí Krajského úřadu MS kraje poskytuje registrovanou sociální službu dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Druh služby: odlehčovací služby
Identifikátor: 5948525

Sociální služba je určena přednostně pro uživatele s bydlištěm v okresu Nový Jičín

Kontaktujte nás