Změna ceníku respitních vícedenních hlídání

V letošním roce jsme byli nuceni přistoupit ke kroku, který nikdy není lehký, a to zvyšování cen našich služeb. Dlouho jsme se snažili udržet ceny na stále stejné výši. K těmto změnám však přistupujeme z důvodu zvyšování provozních nákladů, potravin i zvyšujícímu se počtu klientů s těžkými diagnózami (viz tabulka níže), tedy zvyšující se náročnosti zajištění adekvátní péče (větší počet asistentů).

I tak jsme se snažili změnit ceny jen o nutné minimum. Změny se týkají pouze vícedenních hlídání, a nové ceny budou platné od 1. ledna 2023:

Ambulantní odlehčovací služba (Terénní hlídání)
v pracovní dny:
cena služby v Kč:
úterý 9.30 - 13.30 110,- / hod.
středa 9.30 - 13.30 110,- / hod.
čtvrtek 13.30 - 17.30 110,- / hod.
Respitní víkendové a týdenní hlídání cena služby v Kč:
           víkendové (rozsah 46 hod.)     3 200,-
           týdenní (rozdah 101 hod.)     5 300,-

Věříme, že naše kroky chápete a budeme se těšit na další setkání s Vámi i Vašimi dětmi,

za ITY z.s. Mgr. Bohumír Večerek, místopředseda

 


Statistika klientů sociální služby v roce 2022

Celkově jsme v roce 2022 poskytli sociální službu 23 klientům.
typ handicapu počet klientů
Porucha autistického spektra (PAS) 2
PAS a lehká mentální retardace 3
PAS a střední mentální retardace 10
PAS a těžká mentální retardace 5
kombinovaný handicap (mentální, tělesný, …) 3
  • Podíl klientů s PAS je 87 %. Jedná se o klienty se střední a vyšší mírou podpory.
  • U klientů s kombinovaným handicapem (ne s PAS) se jedná v 3 případech o kombinaci těžké mentální retardace s jiným handicapem vyžadující vyšší mírou podpory.