Respitní víkendové hlídání pro mobilní osoby s handicapem - září 2021 / kapacita naplněna

omlouváme se, ale kapacita je již naplněna

Respitní víkendové hlídání je součást sociální služby - odlehčovací služby.

Kdy?: 24. - 26. 9. 2021

Kde?: Respitní centrum, Starý Jičín 34

cena: 3 000,- Kč

  1. Kontaktujte nás prosím e-mailem ity@centrum.cz, v příloze zašlete:
  • Pokud jede Vaše dítě s námi v tomto roce poprvé, vyplněný dotazník o dítěti (.docx) - podle těchto vašich informací budeme vybírat pro vaše dítě vhodného asistenta.
  • Vyplněnou přihlášku (.docx). Potřebné podpisy doplníme při předávání dítěte.
  1. E-mailem Vám potvrdíme zajištění asistence pro Vaše dítě a převzetí přihlášky.
  2. Až poté uhraďte zálohu nebo celou částku na účet ITY z.s. (viz přihláška).
  3. E-mailem Vám potvrdíme přijetí platby.

Kontakt na koordinátora soc. služby:

  • Mgr. Iva Králová                    tel: 605 918 230

Uživatelé služby jsou povinni při předání dítěte odevzdat podepsané prohlášení o bezinfekčnosti (.pdf).

Během poskytování sociální služby i nadále platí zvýšený hygienický režim - dezinfekce rukou i ploch. Všichni zaměstnanci jsou také povinni řídit se interním krizovým plánem a platnými právními předpisy.