Respitní víkendové hlídání pro mobilní osoby s handicapem 27.-29.11. / kapacita naplněna

Omlouváme se, ale kapacita je již naplněna.

Pro mobilní osoby s PAS a jiným handicapem ve věku 6–26 let.

Respitní víkendové hlídání je součást sociální služby - odlehčovací služby.

Kdy?: 27. - 29. 11. 2020

Kde?: Respitní centrum, Starý Jičín 34

cena: 3 000,- Kč

 1. Kontaktujte nás prosím e-mailem ity@centrum.cz, v příloze zašlete:
 • Pokud jede Vaše dítě s námi v tomto roce poprvé, vyplněný dotazník o dítěti (.docx) - podle těchto vašich informací budeme vybírat pro vaše dítě vhodného asistenta.
 • Vyplněnou přihlášku (.docx). Potřebné podpisy doplníme při předávání dítěte.
 1. E-mailem Vám potvrdíme zajištění asistence pro Vaše dítě a převzetí přihlášky.
 2. Až poté uhraďte zálohu nebo celou částku na účet ITY z.s. (viz přihláška).
 3. E-mailem Vám potvrdíme přijetí platby.

Kontakty na koordinátory soc. služby:

 • Mgr. Iva Králová                    tel: 605 918 230
 • Mgr. Ivana Obadalová          tel: 739 080 094

Informace v souvislosti s onemocněním COVID-19:

 • všichni klienti i zákonní zástupci se musí řídit platnými opatřeními Vlády ČR, ministerstev nebo KHS a vnitřními předpisy spolku ITY z.s.;
 • klient nebo zákonný zástupce je povinen podepsat čestné prohlášení o bezinfekčnosti, které přílohou této přihlášky;
 • je zajištěna zvýšená hygiena a pravidelná povrchová dezinfekce prostor Respitního centra a všichni pracovníci spolku ITY z.s. se řídí platnými opatřeními Vlády ČR, ministerstev nebo KHS a vnitřními předpisy spolku.