Respitní týdenní hlídání pro mobilní osoby s handicapem - červenec 2020

  • Přihlášku na  je nutné poslat do 15. 3.
  • Informaci, zda bude dítě přijato zašleme mailem do 31. 3.
  • Platba za přijaté dítě musí být připsána na účtu ITY z.s. do 15. 4. (pokud nebude platba připsána, bude místo vzhledem k velkému zájmu nabídnuto náhradníkovi)

Pro mobilní osoby s PAS a jiným handicapem ve věku 6–26 let.

Respitní víkendové hlídání je součást sociální služby - odlehčovací služby.

Kdy?: 13.- 17. 7. 2020

Kde?: Komunitní centrum Klášter, Blahutovice – Jeseník nad Odrou (Blahutovice 34, 741 01 Nový Jičín)

cena: 5 300,- Kč (změna ceníku respitních vícedenních hlídání)

  1. Kontaktujte nás prosím e-mailem ity@centrum.cz, v příloze zašlete:
  • Pokud jede Vaše dítě s námi v tomto roce poprvé, vyplněný dotazník o dítěti (.docx) - podle těchto vašich informací budeme vybírat pro vaše dítě vhodného asistenta.
  • Vyplněnou přihlášku (.docx). Potřebné podpisy doplníme při předávání dítěte.
  1. E-mailem Vám potvrdíme zajištění asistence pro Vaše dítě a převzetí přihlášky.
  2. Až poté uhraďte zálohu nebo celou částku na účet ITY z.s. (viz přihláška).
  3. E-mailem Vám potvrdíme přijetí platby.

Kontakty na koordinátory soc. služby:

Mgr. Iva Králová                    tel: 605 918 230

Mgr. Ivana Obadalová          tel: 739 080 094