Respitní třídenní hlídání pro mobilní osoby s handicapem - 5. - 7. červenec 2020

Pro mobilní osoby s PAS a jiným handicapem ve věku 6–26 let.

Respitní víkendové hlídání je součást sociální služby - odlehčovací služby.

Kdy?: 5. - 7. 7. 2020 (upozornění: jedná se o neděli až úterý)

Kde?: Respitní centrum, Starý Jičín 34

cena: 3 000,- Kč

 1. Kontaktujte nás prosím e-mailem ity@centrum.cz, v příloze zašlete:
 • Pokud jede Vaše dítě s námi v tomto roce poprvé, vyplněný dotazník o dítěti (.docx) - podle těchto vašich informací budeme vybírat pro vaše dítě vhodného asistenta.
 •  Vyplněnou přihlášku  (.docx). Potřebné podpisy doplníme při předávání dítěte.
 1. E-mailem Vám potvrdíme zajištění asistence pro Vaše dítě a převzetí přihlášky.
 2. Až poté uhraďte zálohu nebo celou částku na účet ITY z.s. (viz přihláška).
 3. E-mailem Vám potvrdíme přijetí platby.

Kontakty na koordinátory soc. služby:

 • Mgr. Iva Králová                    tel: 605 918 230
 • Mgr. Ivana Obadalová          tel: 739 080 094

Informace v souvislosti s onemocněním COVID-19:

 • všichni klienti i zákonní zástupci se musí řídit platnými opatřeními Vlády ČR nebo ministerstev ČR;
 • klient nebo zákonný zástupce je povinen podepsat čestné prohlášení o bezinfekčnosti, které součástí přihlášky;
 • je zajištěna zvýšená hygiena a pravidelná povrchová dezinfekce prostor Respitního centra;
 • všichni pracovníci spolku ITY z.s. se budou řídit platnými opatřeními a vnitřními předpisy spolku.