Další soc. služby a projekty pro osoby s PAS v okolních regionech

Rádi bychom Vás informovali o odlehčovacích službách a projektech pro pečující rodiny a osoby s poruchou autistického spektra organizací působících v okolních regionech.


Mikasa z.s.

Nezisková organizace MIKASA z.s.sídlí v Ostravě a svými projekty působí v Moravskoslezském kraji.

„Aktivizační a motivační programy pro osoby s autismem“

Projekt nabízí osobám starší 16 let s diagnózou poruchy autistického spektra (či podezřením na tuto diagnózu) možnost účastnit se aktivit, které jim mohou pomoci lépe zvládat překážky, se kterými se běžně potýkají (včetně problémů ve škole, či problémů s uplatněním na trhu práce). Aktivity se uskutečňují zdarma a v místě bydliště účastníků (kdekoli v rámci MS kraje).

„Průvodcovství rodin s dětmi s poruchou autistického spektra (PAS)“

Cílovou skupinou jsou rodiny s dětmi a rodiče dětí v situacích, které jsou pro ně zátěžové z jakéhokoli důvodu způsobeného zjištěním podezření nebo stanovenou diagnózou v oblasti poruch autistického spektra. Průvodcovství je projektem, který je připraven jak časově, informačně, tak také terapeuticky pojmout veškeré dotazy a potřeby rodičů a rodin v dané situaci. Přičemž jsou to právě blízcí dítěte, kteří mají největší vliv na možné zmírnění projevů nemoci a přípravou dítěte na socializaci do společnosti.

Projektové aktivity jsou pro uživatele nabízeny zdarma v rámci celého Moravskoslezského kraje.


 Centrum ÁČKO, p.o. 

Centrum Áčko, p.o. sídlí ve Valašském Meziříčí a působí ve Zlínském kraji. Organizace poskytuje sociální služby - odlehčovací služby rodinám dětí, rodičů, dětí a dospívajících s poruchou autistického spektra, ADHD a mentálním postižením.


Naše rovnováha z.s.

Nezisková organizace  Naše rovnováha z.s.  se zaměřuje na hledání nových možností vedení případu, léčby a celkové péče o lidi s duševními nebo sociálními problémy. Své služby nabízí jednotlivým pracovníkům i týmům sociálních pracovníků, zdravotníků a pedagogů. Týmy organizuje po celém Moravskoslezském a Olomouckém kraji, místo hledájí vždy tak, aby vyhovovalo co nejvíce odborníkům a rodičům. Pořádají mezioborové konference pro pomáhající profese ,,Mezi námi“. Také vydávají bulletin Kolibřík, který je určen jak pro odborníky pomáhajících profesí, tak také pro rodiče dětí s postižením, pečující osoby a klienty.


 

Pokud řešíte obtížnou životní situaci navštivte:

     Katalog sociálních a souvisejících služeb města Nový Jičín
naleznete zde vhodné sociální či jiné služby, které jsou schopny Vám pomoci.