Respitní vícedenní hlídání

Respitní vícedenní hlídání (víkendové nebo týdenní) je určeno pro mobilní osoby s PAS a jiným handicapem ve věku 6–26 let.

Aktuální nabídku vícedenního respitního hlídání naleznete zde…


Postup přihlášení na respitní hlídání

  1. Kontaktujte nás prosím na e-mail ity@centrum.cz, v příloze zašlete:
  • Pokud jede Vaše dítě poprvé, vyplněný dotazník o dítěti (docx 212 kB) - podle těchto vašich informací budeme vybírat pro vaše dítě vhodného asistenta.
  • Vyplněnou přihlášku (potřebné podpisy doplníme při předávání dítěte)
  1. E-mailem Vám potvrdíme zajištění asistence pro Vaše dítě a převzetí přihlášky.
  2. Až poté uhraďte zálohu nebo celou částku na účet  ITY z.s.
  3. E-mailem Vám potvrdíme přijetí platby.

Koordinátor soc. služby - Mgr. Iva Králová, tel. 605 918 230

Zde naleznete ceník ambulantní odlehčovací služby a relevantní dokumenty.

Zapsaný spolek ITY od 4. 7. 2014 na základě rozhodnutí Krajského úřadu MS kraje poskytuje registrovanou sociální službu dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Druh služby: odlehčovací služby
Identifikátor: 5948525

Respitní vícedenní pro děti a osoby s handicapem jsou organizovány tak, aby pro každého bylo vzhledem k jeho individuálním potřebám zajištěno:

  • Vhodná asistence – během respitního hlídání se o děti starají speciální pedagogové nebo asistenti s praxí ve speciálním školství, je zaručena jejich bezúhonnost, jsou zdravotně způsobilí pro práci s osobami s handicapem, a především jsou to lidé, kteří zajistí, aby Vaše dítě prožilo víkend s radostí a v pohodě.
  • Prostor ubytování – objekty respitního hlídání vybíráme tak, abychom mohli zajistit dětem jak skupinové aktivity (i při nepříznivém počasí), tak možnost individuálních činností. Bereme zřetel také na specifické požadavky (např. v nočních hodinách zajistit organizaci tak, aby se děti, které mají potíže se spánkem vzájemně nerušily).
  • Možnost stravování – vyhovět specifickým požadavkům dětí na stravování je samozřejmostí.
  • Program – náš tým udělá vše pro plnohodnotné, aktivní a zajímavé využití volného času dětí.  S programem jsou rodiče seznámeni  také prostřednictvím fotografií, na  které se mají možnost podívat na našich stránkách.