Respitní pobyty pro děti a osoby s handicapem

pobyty jsou určeny pro osoby ve věku od 6 do 26 let

Prostřednictvím pořádání pobytových akcí  pro děti chceme rodičům nabídnout:

 • Možnost zajistit pro své dítě aktivní a zajímavé prožití volného času s vrstevníky a kamarády, kteří se vzájemně podporují a respektují.
 • Možnost svěřit své dítě do péče kompetentním osobám a mít tak čas k odpočinku či jiným aktivitám, které permanentní péče o dítě se speciálními potřebami neumožňuje.

Zapsaný spolek ITY od 4. 7. 2014 na základě rozhodnutí Krajského úřadu MS kraje poskytuje registrovanou sociální službu dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Druh služby: odlehčovací služby
Identifikátor: 5948525

 • Krátkodobé respitní služby dle potřeb rodin pečující o cílovou skupinu klientů, se zaměřením na nabídku volnočasových aktivit respektující specifické potřeby klientů.
 • Vícedenní respitní pobyty pro cílovou skupinu klientů, s programem zaměřeným na podporu rozvoje jejich pracovních a sebeobslužných dovedností, komunikace a sociální interakce.

zde naleznete ceník služeb


Respitní pobyty

připravované respitní pobyty naleznete zde

Postup přihlášení na respitní pobyt 

 1. Kontaktujte nás prosím mailem ity@centrum.cz, v příloze zašlete:
 • Pokud jede Vaše dítě poprvé, vyplněný dotazník o dítěti (docx 212 kB) - podle těchto vašich informací budeme vybírat pro vaše dítě vhodného asistenta.
 • Vyplněnou přihlášku (potřebné podpisy doplníme při předávání dítěte)
 1. Mailem Vám potvrdíme zajištění asistence pro Vaše dítě a převzetí přihlášky.
 2. Uhraďte zálohu nebo celou částku na účet  ITY z.s. (viz přihláška).
 3. Mailem Vám potvrdíme přijetí platby.

Pobyty pro děti (osoby) s handicapem jsou organizovány tak, aby pro každé dítě (osobu) bylo vzhledem k jeho individuálním potřebám zajištěno :

 • Vhodná asistence – během pobytu se o děti starají speciální pedagogové nebo asistenti s praxí ve speciálním školství, je zaručena jejich bezúhonnost, jsou zdravotně způsobilí pro práci s osobami s handicapem a především jsou to lidé, kteří mají zájem na tom, aby Vaše dítě prožilo víkend s radostí a v pohodě.
 • Prostor ubytování – objekty pobytu vybíráme tak, abychom mohli zajistit dětem jak skupinové aktivity (i při nepříznivém počasí), tak možnost individuálních činností. Bereme zřetel také na specifické požadavky (např. v nočních hodinách zajistit organizaci tak, aby se děti, které mají potíže se spánkem vzájemně nerušily).
 • Možnost stravování – vyhovět specifickým požadavkům dětí na stravování je samozřejmostí.
 • Program – náš tým udělá vše pro plnohodnotné, aktivní a zajímavé využití volného času dětí.  S programem jsou rodiče seznámeni  také prostřednictvím fotografií, na  které se mají možnost podívat na našich stránkách, fotografie posíláme také  po skončení akce rodičům na mailovou adresu.