Respitní centrum

Dovolujeme si Vám představit projekt na vybudování centra s ambulantní odlehčovací službou pro rodiny pečující o osoby s handicapem se zaměřením na děti s poruchou autistického spektra. Projekt byl připraven v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi ve výzvě – Kolová výzva č. 30

Projekt č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002259

Zvýšení dostupnosti a rozvoj sociálních služeb prostřednictvím vybudování Respitního centra

je spolufinancován Evropskou unií.

Hlavním cílem je řešit situaci rodičů a osob pečujících o děti s handicapem – převážně s poruchou autistického spektra. Dlouhodobě narůstá poptávka o sociální služby ve formě ambulantní. Jako hlavní důvod je uváděna potřeba rodin odpočinout si ve svém soukromí, věnovat se zdravým sourozencům klientů, postarat se o běžný chod a údržbu domácnosti, což je při péči o děti s těžkým handicapem velice náročné, často nemožné.

Úspěšné ukončení projektu (plánované na rok 2019):

  • Umožní řešit problematiku v chybějící návaznosti odlehčovací služby pro osoby se středním, těžkým a kombinovaným postižením v regionu Novojičínska.
  • Výrazně podpoří posun v řešení problematiky oblasti zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb v regionu Novojičínska. Projekt přispěje ke zkvalitnění poskytování a rozšíření nabídky sociálních služeb vzhledem k zvyšujícím se nárokům a potřebnosti dané sociální služby v okrese Nový Jičín.

Držte nám palce!

obrázek Respitní centrum