Respitní centrum

Ambulantní odlehčovací služba

Odlehčovací služba ve formě ambulantní je poskytována v Respitním centru, Starý Jičín 34, 742 31 osobám s poruchou autistického spektra a jiným handicapem ve věku 6–26 let.

Sociální službu je nutné si objednat minimálně 5 pracovních dnů předem.

Pokud budete mít zájem o tuto službu, kontaktujte nás na e-mail ity@centrum.cz

Na tento e-mail prosím napište:

 1. Termín, ve kterém službu požadujete. K e-mailu připojte vyplněný Dotazník o dítěti (docx 212 kB).
  provozní doba ambulantní služby (v pracovní dny):
  úterý 9.30 - 13.30
  středa 9.30 - 13.30
  čtvrtek 13.30 - 17.30
 2. Na základě Vašich informací bude rozhodnuto, zda Vám můžeme v daném termínu službu poskytnout.
 3. Po posouzení Vás koordinátor soc. služby e-mailem bude informovat, zda Vám bude služba poskytnuta.

Koordinátor soc. služby - Mgr. Iva Králová, tel. 605 918 230

Zde naleznete ceník ambulantní odlehčovací služby a relevantní dokumenty.


Zapsaný spolek ITY od 4. 7. 2014 na základě rozhodnutí Krajského úřadu MS kraje poskytuje registrovanou sociální službu dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Druh služby: odlehčovací služby
Identifikátor: 5948525


Dovolujeme si Vám představit Respitní centrum s ambulantní odlehčovací službou pro rodiny pečující o osoby s handicapem se zaměřením na děti s poruchou autistického spektra. Projekt byl připraven v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi ve výzvě – Kolová výzva č. 30

Projekt č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002259

Zvýšení dostupnosti a rozvoj sociálních služeb prostřednictvím vybudování Respitního centra

byl spolufinancován Evropskou unií.

Hlavním cílem je řešit situaci rodičů a osob pečujících o děti s handicapem – převážně s poruchou autistického spektra. Dlouhodobě narůstá poptávka o sociální služby ve formě ambulantní. Jako hlavní důvod je uváděna potřeba rodin odpočinout si ve svém soukromí, věnovat se zdravým sourozencům klientů, postarat se o běžný chod a údržbu domácnosti, což je při péči o děti s těžkým handicapem velice náročné, často nemožné.

Úspěšné dokončení projektu:

 • Umožňuje řešit problematiku v chybějící návaznosti odlehčovací služby pro osoby se středním, těžkým a kombinovaným postižením v regionu Novojičínska.
 • Výrazně podporuje posun v řešení problematiky oblasti zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb v regionu Novojičínska. Projekt přispívá ke zkvalitnění poskytování a rozšíření nabídky sociálních služeb vzhledem k zvyšujícím se nárokům a potřebnosti dané sociální služby v okrese Nový Jičín.