Odlehčovací (respitní) služby

Terénní hlídání

Zapsaný spolek ITY od 4. 7. 2014 na základě rozhodnutí Krajského úřadu MS kraje poskytuje registrovanou sociální službu dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Druh služby: odlehčovací služby
Identifikátor: 5948525

Sociální služba je určena přednostně pro uživatele s bydlištěm v okresu Nový Jičín. Územní působnost soc. služby je vymezena v Krajské síti sociálních služeb Moravskoslezského kraje. Klientům z jiných částí Moravskoslezského kraje je služba poskytována jen v případě volné kapacity.

Cílem sociální služby je rodičům a zákonným zástupcům pečující o osoby handicapem:

  • Poskytnout čas potřebný k relaxaci a psychohygieně.
  • Poskytnout čas a prostor pro vyřízení osobních záležitostí.

U dětí s handicapem má soc. služba za cíl:

  • Snížení sociálních a zdravotních rizik uživatelů sociální služby.
  • Snížení sociálního vyčlenění.
  • Rozvíjení schopností v oblasti komunikace a seberealizace uživatelů sociální služby a zachování či zlepšení soběstačnosti uživatelů sociální služby.

Co v rámci sociální služby nabízíme:

Ambulantní forma soc. služby

Terénní forma soc. služby


zde naleznete ceník služeb a relevantní dokumenty