Odlehčovací (respitní) služby

Terénní hlídání

Zapsaný spolek ITY z.s. od 4. 7. 2014 na základě rozhodnutí Krajského úřadu MS kraje poskytuje registrovanou sociální službu dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Druh služby: odlehčovací služby
Identifikátor: 5948525

Cílem sociální služby je rodičům a zákonným zástupcům pečující o osoby handicapem ve věku 6–26 let.:

  • poskytnout čas potřebný k relaxaci a psychohygieně;
  • poskytnout čas a prostor pro vyřízení osobních záležitostí.

U dětí s handicapem ve věku 6–26 let. má soc. služba za cíl:

  • snížení sociálních a zdravotních rizik uživatelů sociální služby;
  • snížení sociálního vyčlenění;
  • rozvíjení schopností v oblasti komunikace, seberealizace a zachování či zlepšení soběstačnosti uživatelů sociální služby.

Co v rámci sociální služby nabízíme:

Ambulantní forma soc. služby

Terénní forma soc. služby


zde naleznete ceník služeb a relevantní dokumenty