Etický kodex „ITY z.s.“

Klient spolku „ITY z.s.“ má právo:

 • Na přístup, který je založený na respektu a vzájemné důvěře,
 • na diskrétnost a ochranu svého soukromí,
 • být otevřeně informován o podmínkách a průběhu poskytovaných služeb,
 • odmítnout službu a odstoupit od poskytované služby,
 • na profesionální a nestrannou službu.

Práva a povinnosti členů spolku „ITY z.s.“:

 • Člen spolku se vždy řídí zákony a právními normami ČR.
 • Člen spolku je ve svém vystupování vstřícný a přívětivý vůči klientům, přistupuje k nim s respektem a bez předsudků.
 • Člen spolku zachovává diskrétnost a mlčenlivost o všech informacích týkajících se klientů.
 • Člen spolku vždy vystupuje vůči klientovi otevřeně a poskytuje mu nestranné a nezávislé služby. 
 • Člen spolku nikdy nezneužije informace získané od klientů, nebo v souvislosti s činností spolku pro vlastní prospěch.
 • Člen spolku si musí zachovávat svou profesní nezávislost a profesionální objektivitu.
 • Člen spolku se svým jednáním vždy snaží naplňovat cíle spolku „ITY z.s.“.
 • Člen spolku má právo odmítnout klienta, pokud se domnívá, že by mu neposkytl kompetentní službu.
 • Člen spolku má právo odmítnout klienta, pokud se domnívá, že by se tím dostal do střetu zájmů.
 • Člen spolku má právo si vyžádat konzultaci či supervizi, pokud tak uzná za vhodné.


 

Vyřizování stížnosti

ke stažení předpis pro Vyřizování a přijímání stížnosti (dokument .pdf 366 kB)