Etický kodex ITY z.s.

Klient spolku ITY z.s. má právo:

 • Na přístup, který je založený na respektu a vzájemné důvěře,
 • na diskrétnost a ochranu svého soukromí,
 • být otevřeně informován o podmínkách a průběhu poskytovaných služeb,
 • odmítnout službu a odstoupit od poskytované služby,
 • na profesionální a nestrannou službu.

Práva a povinnosti členů a zaměstnanců spolku ITY z.s.:

 • řídit se zákony a právními normami ČR,
 • být ve svém vystupování vstřícný a přívětivý vůči klientům, přistupovat k nim s respektem a bez předsudků,
 • zachovávat diskrétnost a mlčenlivost o všech informacích týkajících se klientů,
 • vystupovat vůči klientovi otevřeně a poskytovat mu nestranné a nezávislé služby,
 • nezneužít informace získané od klientů, nebo v souvislosti s činností spolku pro vlastní prospěch,
 • zachovávat svou profesní nezávislost a profesionální objektivitu,
 • svým jednáním vždy snažit naplňovat cíle spolku ITY z.s,
 • odmítnout klienta, pokud se domnívá, že by mu neposkytl kompetentní službu,
 • odmítnout klienta, pokud se domnívá, že by se tím dostal do střetu zájmů,
 • vyžádat si konzultaci či supervizi, pokud tak uzná za vhodné.


 

Vyřizování stížnosti

ke stažení předpis pro Vyřizování a přijímání stížnosti (dokument .pdf 369 kB)